Jedrilica mala

Jedrilica mala, izrađena od bračkog kamena. Idealan suvenir s otoka Brača!