Jedrilica mini

Jedrilica mini, izrađena od bračkog kamena. Idealan suvenir s otoka Brača!