Vaze za cvijeće

Kamena vaza za cvijeće. Elegantna, jedostavna, trajna….